29.04.2016 / Okunma : 1678 /

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında bireysel sulama sistemleri kurulumunda mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100 bin lirayı, tüzel kişiler için 200 bin lirayı geçemeyecek. Hibe programı kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek verilecektir. • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, • Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, • Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. Gerçek kişiler, kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler "lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması" programı haricindeki diğer programlara kendilerine ait arazileri veya en az üç yıl ve üzeri süreyle kiralama yaptıkları araziler için başvuru yapabilecek. Sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilecek. Bireysel sulama sistemlerine yönelik mal alımlarında, bent gibi su alma yapısı inşası, yeni kuyu açılması, enerji nakil hattı, depolama tesisi gibi yapım işleri ve su kaynağından sulama alanına kadar sadece iletim hattı yapılması hibe desteği kapsamı dışında tutulacak. BAŞVURU ZAMANI VE BELGELER Hibeden faydalanmak isteyen üreticilerin bu tebliğin yayım tarihi olan 29.04.2016 tarihi itibari ile 45 gün içerisinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru belgeleri Uygulama Rehberi’nde yayımlanacak olup, başvuru için su kaynağı çeşidine göre alınması gerekli izin belgeleri şunlardır; • Yerüstü su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Su Kaynağı Kullanım İzni/Tahsis Belgesi, • Yeraltı su kaynakları için ilgili kurumdan alınacak Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi. HİBE BAŞVURU SONUÇLARI Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen başvurular en fazla yirmi gün içerisinde il proje yürütme birimi tarafından incelenerek değerlendirilir. Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla kırk beş gün içerisinde tamamlanır.